ผลิตภัณฑ์

โลหะที่ใช้ในการผลิตมีให้เลือกหลากหลายชนิดและหลายเกรดอิงตามค่ามาตรฐานการสากล อีกทั้งเรายังสามารถผลิตให้มีความบางเบาเป็นพิเศษได้โดยคงคุณภาพและความแข็งแรงที่เพียงพอซึ่งต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง

ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชิ้นส่วนทนความร้อน